ข้อมูล สังคมและการปกครอง


การปกครอง

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง มีชุมชน / หมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน / ชุมชน แบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1
1. บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสวนกวาง
2. บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสวนกวาง
3. บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง
4. บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลเขาสวนกวาง
5. บ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง
6. บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง

เขตเลือกตั้งที่ 2
1. บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง
2. บ้านห้วยบาก หมู่ที่ 6 ตำบลคำม่วง
3. บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง
4. บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง
5. บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคำม่วง
6. บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง
7. บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ 12 ตำบลคำม่วง

ประชากร

  • ประชากรทั้งหมด จำนวน 10 ,631 คน
  • ครอบครัว จำนวน 2 ,435 ครอบครัว
  • บ้านทั้งหมด จำนวน 2 ,435 หลังคาเรือน
  • ความหนาแน่นของประชากร จำนวน 644 คน / ตร . กม .
    ( สถิติทะเบียนราษฎร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 )

ส่วนใหญ่ประชาชนใน เขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาล จำนวน 8 วัด ดังนี้

•  วัดบ้านทางพาด 2. วัดมงคลศรีสวนกวาง
•  วัดสระกัญญาราช 4. วัดศรีบุญเรือง
•  วัดชัยทอง 6. วัดจอมศรียาราม
•  วัดทุ่งสว่างวนาราม 8. วัดพระพุทธบาทเขาน้อย

เทศบาลเขาสวนกวาง ต.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4344-9021 ,โทรสาร 0-4344-9467

เว็บไซต์เทศบาล http://www.kaosuankwang.com
ประชาสัมพันธ์ข่าวสั้น http://twitter.com/kaosuankwang
ประมวลภาพกิจกรรม http://www.flickr.com/photos/kaosuankwang
สไลด์โชว์ ภาพ http://www.flickr.com/photos/kaosuankwang/show
บล๊อก,บทความ https://kaosuankwang.wordpress.com

ติดต่อเทศบาล Email: admin@kaosuankwang.com

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น